רשמו את ההגדרה, וגלו את התשובה!
מי שאוהב את הפתרונות שלנו, יאהב גם את העמוד שלנו! :-)
עזרנו לכם למצוא את הפתרון החסר? פרגנו לנו בלייק! כי אם אתם חובבי תשבצים ואוהבים לאתגר את עצמכם – זה המקום בשבילכם.
אתר מורדו מכיל מאגר גדול של הגדרות תשבצים ותשחצים המתעדכנים באופן שוטף. לנוחיותכם, לכל הגדרה קיים מגוון רחב של פתרונות לפי סדר האלף בית ומספר המילים.
אז לחצו לייק ולחיצה שנייה לאישור >>

מודעות


מסכת במשנה | מסכת במשנה תשבץ

פתרון תשחצים. כל התשובות בחינם. 
התשובות להגדרה "מסכת במשנה" הן:

מסע אל לב ההלכה: עולם המשנה וסדריה המרתקים

המשנה, אבן היסוד של התורה שבעל פה, היא קודקס הלכתי מרכזי ביהדות, המשמר את אורח החיים היהודי לדורות. ששת סדרי המשנה, המאורגנים באופן מוקפד, מציעים מסגרת מקיפה להבנת ההלכה היהודית על כל גווניה. כל סדר מתמקד בתחום חיים ייחודי, ומספק תובנות מעמיקות על עולם הערכים, המנהגים וההלכות שהנחו את העם היהודי לאורך הדורות. המסע אל סדרי המשנה הוא מסע בזמן אל תקופת התנאים, בה המשנה נערכה ונחתמה על ידי רבי יהודה הנשיא, ומציע הצצה מרתקת אל עולם ההלכה והחיים היהודיים בימי קדם.

טהרות – קדושת הגוף והמקדש

עולם הטהרה והטומאה הוא עולם שלם של הלכות, מנהגים וערכים, שהיוו חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום בעבר, ועדיין מהדהדים בהווה. מושגים אלו, המבטאים את הקשר בין האדם לקדושה, חלים על מגוון תחומים, החל מטומאת הגוף והמקדש ועד לטהרה רוחנית. מסכתות מרכזיות בסדר טהרות, כמו "כלים" (העוסקת בטומאה וטהרה של כלים), "אהלות" (המתמקדת בטומאת המת), ו"פרה" (המתארת את הכנת אפר פרה אדומה), חושפות את המורכבות והעומק של הלכות אלו. מעבר להיבטים המעשיים, הטהרה נתפסת כערך רוחני וחברתי, המקשר בין טהרת הגוף לטהרת הנפש והחברה, ומעניק משמעות עמוקה לכל פעולה בחיי היום-יום.

קדשים – עבודת המקדש והקרבה

בית המקדש, לב ליבו של הפולחן היהודי, שימש כמרכז רוחני וחברתי, והקורבנות שהוקרבו בו היוו ביטוי לקשר העמוק בין האדם לאלוהיו. סדר קדשים מתמקד בעבודת הקרבנות המורכבת והמגוונת שהתקיימה בבית המקדש. מסכתות כמו "זבחים" ו"מנחות" מפרטות את סוגי הקורבנות השונים, מן החי (זבחים) ומן הצומח (מנחות), ואת ההלכות המדויקות הקשורות להקרבתם. בנוסף, מסכת "חולין" עוסקת בהלכות השחיטה ואכילת בשר, ומדגישה את החשיבות של קיום מצוות גם בפעולות יומיומיות, ובכך מחברת בין קדושת המקדש לקדושת החיים עצמם.

נזיקין – סדר חברתי ומשפטי

סדר נזיקין הוא אבן יסוד בסדר החברתי והמשפטי של היהדות, ועוסק בהלכות הנוגעות לנזקי רכוש ופגיעה באדם. המושג "נזיקין" מבטא את האחריות האישית למניעת נזק, ואת החובה לפצות על נזק שנגרם. שלוש הבבות – בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא – מפרטות את דיני הנזיקין השונים, החל מדיני נזקי בהמה וכלה בדיני שכנים ושותפים. ההיגיון המשפטי וההשתלשלות ההלכתית בין הנושאים השונים מדגימים את המורכבות והתחכום של המערכת המשפטית היהודית, ומדגישים את החשיבות של צדק, יושר והגינות בחברה.

נשים – מעגל החיים המשפחתי

האישה, במרכז הבית והמשפחה, ממלאת תפקיד מרכזי בחיים היהודיים, וסדר נשים עוסק במגוון רחב של הלכות ומנהגים הקשורים למעגל החיים המשפחתי. מסכתות כמו "יבמות" (העוסקת בדיני ייבום), "כתובות" (המתמקדת בדיני הכתובה), ו"קידושין" (המתארת את דיני הנישואין), מספקות תמונה מקיפה של חיי המשפחה והזוגיות ביהדות. בעוד שההלכות בסדר זה משקפות את המציאות החברתית והתרבותית של תקופת התנאים, הרלוונטיות שלהן לחיי המשפחה המודרניים מעוררת דיון ופרשנות מתמשכים, ומדגישה את האתגר של התאמת ההלכה למציאות המשתנה.

מועד – חגים ומועדים

החגים והמועדים היהודיים הם ביטוי למחזוריות החיים, לזיכרון היסטורי ולאמונה היהודית, וסדר מועד מתאר את ההלכות והמנהגים הקשורים אליהם. המסכתות בסדר זה, כמו "שבת" (העוסקת בדיני השבת), "פסחים" (המתמקדת בחג הפסח), ו"סוכה" (המתארת את הלכות חג הסוכות), מספקות תמונה עשירה ומפורטת של חגי ישראל ומנהגיהם. כל חג ומועד, עם ייחודו ומשמעותו, תורם להעשרת החוויה היהודית ומחזק את הקשר בין הפרט לקהילה ולמסורת.

זרעים – ברכות וחקלאות

סדר זרעים פותח בדיני ברכות, המבטאים את ההודיה והכרת הטוב על המתנות שהאדם מקבל, וממשיך בהלכות הקשורות לחקלאות, המדגישות את הקשר בין האדם לאדמה. מסכתות כמו "ברכות" (העוסקת בברכות שונות), "פאה" (המתמקדת במתנות עניים), ו"שביעית" (המתארת את דיני שנת השמיטה), חושפות את המורכבות של עולם החקלאות וההלכה היהודית. דיני מתנות עניים, המדגישים את החשיבות החברתית של הדאגה לחלשים, משקפים את הערכים המוסריים והחברתיים המרכזיים ביהדות.

דוגמאות למסכות:

סדר נשים: מעגל החיים המשפחתי

סדר נשים עוסק במעגל החיים המשפחתי, מדיני נישואין וגירושין ועד דיני נדרים. מסכת נדרים, השלישית בסדר, בוחנת את כוח הדיבור ואת האחריות הכרוכה בנדרים ושבועות. המסכת דנה בדרכים שבהן אדם יכול לאסור על עצמו דברים, וכן בדרכים להתיר נדרים בשעת הצורך. מסכת זו מציגה את המורכבות והרגישות של מערכות יחסים, ואת החשיבות של כבוד הדדי ושמירה על הבטחות.

סדר נזיקין: משפט צדק ומשפט מוסר

סדר נזיקין מתמקד בדיני ממונות ומשפט, ומציב סטנדרטים גבוהים של צדק ומוסר. מסכת סנהדרין, הרביעית בסדר, עוסקת בסדרי המשפט ובסמכויות בתי הדין השונים. היא דנה בדיני עדים, בדרכי חקירה ודרישה, ובסוגיות שונות הנוגעות להליך המשפטי. מסכת זו מדגישה את חשיבות מערכת משפט צודקת ומוסרית, שבה כל אדם נשפט באופן שווה והוגן.

סדר קדשים: עבודת המקדש וקדושת הקורבנות

סדר קדשים עוסק בבית המקדש ובקורבנות, ומדגיש את חשיבות הקשר בין האדם לבורא. מסכת חולין, השלישית בסדר, עוסקת בדיני שחיטת בהמות שאינן קרבנות. המסכת מפרטת את החוקים והכללים לשחיטה כשרה, וכן את האיסורים השונים הנוגעים לאכילת בשר. מסכת זו משקפת את התפיסה היהודית של קדושת החיים, ואת החשיבות של יחס מכבד כלפי בעלי חיים.

סיכום – המשנה: נצחיות וחדשנות

המסע בששת סדרי המשנה הוא מסע מרתק אל לב ליבה של ההלכה היהודית, ומציע הצצה אל עולם הערכים, המנהגים וההלכות שהנחו את העם היהודי לאורך הדורות. המשנה, על אף היותה טקסט עתיק, ממשיכה להיות רלוונטית לחיים היהודיים המודרניים, ומציעה תובנות חדשות ומעוררות השראה גם כיום. לימוד המשנה הוא הזמנה להעמיק את ההבנה של ההלכה היהודית, לגלות את העושר והמורכבות שלה, ולהתחבר למסורת עתיקת יומין שהיא גם מקור לחדשנות והתחדשות. בהצלחה!מודעות

תשובה 2 אותיות:
תשובה 3 אותיות: חלה, פאה (מסכת בסדר זרעים / מסכת בסדר זרעים שבמשנה), פרה, שבת
תשובה 4 אותיות: אבות, ביצה (מסכת בסדר מועד), גטין, דמאי, זבים, יומא, כלים, מכות, נזיר (מסכת בסדר נשים), נידה (מסכת בסדר טהרות שבמשנה), סוטה, סוכה, ערלה, פיאה, תמיד
תשובה 5 אותיות: אהלות, ברכות, גיטין, זבחים (מסכת בסדר קדשים / המסכת הראשונה בסדר קודשים), חגיגה, חולין, טהרות, יבמות, ידיים, מגילה, מנחות, נגעים, נדרים (מסכת השבועות במשנה / מסכת בסדר נשים), עדיות, עקצים (עוקצים), עקצין (עוקצין) ערכין, פסחים, קינים, שקלים, תענית
תשובה 6 אותיות: בבא קמא, בכורות, השנה, כלאיים, כריתות, כתובות, מעשרות, עוקצים (עקצים), עוקצין (עקצין), שביעית, תרומות
תשובה 7 אותיות: בבא בתרא, ביכורים, טבול יום, מועד קטן, מכשירין, מעשר שני, סנהדרין
תשובה (מיוחד מ-8 אותיות): בבא בתרא, בבא מציעא, בבא קמא (מסכת בסדר נזיקין), טבול יום (מסכת בסדר טהרות), מועד קטן, מסכת נזיקין, מעשר שני, עבודה זרה, ראש שבועות

מחפשים תשובות נוספות - השתמשו בתיבת החיפוש בראש הדף.
עזרנו לכם למצוא את הפתרון ? תפרגנו לנו בלייק! 
יש לכם פתרון אחר להציע? כתבו לנו בתיבת התגובות!

5 תגובות:

יש לכם פתרון אחר להציע ? רשמו אותו כאן. תודה!

מורדו סודוקו להדפסה. בשלוש רמות: קל, בינוני וקשה. לחצו על הבאנר למעבר לסודוקו