רשמו את ההגדרה, וגלו את התשובה!
מי שאוהב את הפתרונות שלנו, יאהב גם את העמוד שלנו! :-)
עזרנו לכם למצוא את הפתרון החסר? פרגנו לנו בלייק! כי אם אתם חובבי תשבצים ואוהבים לאתגר את עצמכם – זה המקום בשבילכם.
אתר מורדו מכיל מאגר גדול של הגדרות תשבצים ותשחצים המתעדכנים באופן שוטף. לנוחיותכם, לכל הגדרה קיים מגוון רחב של פתרונות לפי סדר האלף בית ומספר המילים.
אז לחצו לייק ולחיצה שנייה לאישור >>

מודעות


אמורא ארצישראלי | אמורא ארצישראלי מילון

מורדו פתרון תשחצים ותשבצים - כי ידע לא קונים בכסף.
הפעם קבלנו את ההגדרה  אמורא ארצישראלי. בכמה צעדים פשוטים נמצא את הפתרון המבוקש. הביטוי " אמורא ארצישראלי" יכול להופיע במדור התשחצים בעיתונים היומיים, בשבועונים, בירחונים, בחוברות תשבצים או במגזינים השונים.

לרשותכם ייסדנו את מילון התשבצים - מורדו, שיסייע לכם לפתור את התשחץ במהירות ובקלות. ראשית, נסתכל על ההגדרה  אמורא ארצישראלי בתשחץ, ונמנה את מספר המשבצות המרכיבות את הפתרון. אחר כך נגולל את המסך מטה, ומיד יופיע מאגר של תשובות אפשריות. על מנת להקל על החיפוש שבצנו את התשובות לפי סדר האלפבית. אז למה אתם מחכים - בואו למצוא את התשובה הנכונה.

חכמי התלמוד בארץ ישראל: אמוראי ארץ ישראל וחשיבותם

תקופת האמוראים בארץ ישראל מהווה פרק מרכזי בהתפתחות היהדות. זוהי התקופה שבין חתימת המשנה לחתימת התלמוד, שבה פעלו חכמים נוספים שניסחו והרחיבו את המסורת התורנית שעברה מדור לדור. אמוראי ארץ ישראל, כפי שנקראו החכמים שפעלו באזורנו, היוו מרכז תורני חשוב לצד בבל, וניהלו דיונים והכריעו הלכות שהשפיעו על היהדות לדורות.

המרכזים התורניים בארץ ישראל

בתקופת האמוראים היו בארץ ישראל שלושה מרכזים תורניים עיקריים. הראשון והחשוב ביותר היה בטבריה, שם קבע רבי יוחנן את בית מדרשו והפך את העיר למרכז תורני מוביל. מלבד רבי יוחנן, ישבו בטבריה גם חכמים בולטים אחרים כמו ריש לקיש ורבי אמי. 

מרכז תורני נוסף היה בציפורי, שם פעלו ראשוני האמוראים - תלמידיו של רבי יהודה הנשיא. בין החכמים הבולטים שישבו בציפורי היו רבי ינאי, רבי חנינא בר חמא ורבי הונא רובה. בדורות מאוחרים יותר ישבו בה גם רבי אבדימא דציפורין ואחרים.

המרכז השלישי היה בקיסריה, שם ישבו גדולי אמוראים כמו רבי הושעיה רבה ורבי אבהו, שקבע את ישיבתו בעיר והתקין שם תקנות. בקיסריה פעלו גם חכמים נוספים בדורות מאוחרים יותר, המכונים "רבנן דקיסרין".

מאפייני התורה והלימוד של אמוראי ארץ ישראל

תורתם של אמוראי ארץ ישראל הייתה המשך ישיר של תורת התנאים, והם הרבו להסתמך על התוספתא. לעתים נוסח המשנה שהיה מצוי בידיהם שונה מזה של אמוראי בבל, וכך גם פירושיה. בניגוד לאמוראי בבל, אמוראי ארץ ישראל עסקו גם בסדר זרעים, שעוסק במצוות התלויות בארץ.

בשפתם השתמשו האמוראים בארץ ישראל בעברית ובארמית סורסית, ובלשונם ניכרות מילים רבות מיוונית ורומית. דיוניהם ההלכתיים התאפיינו בקצרה, בדיוק ובלימוד ישיר של סדר המשנה והתוספתא. הם הרבו לדון בסוגיות הקשורות לחיי היום-יום בארץ ישראל, ולא התמקדו רק בפלפול תיאורטי כמו עמיתיהם בבבל.

סדר הדורות והחכמים המרכזיים

תקופת האמוראים בארץ ישראל נחלקת לשישה דורות. בדור הראשון (עד 250 לספירה) בלטו רבי חייא, בר קפרא, רבי יהודה נשיאה, רבי ינאי, רבי הושעיה רבה ואחרים. בדור השני (עד 280 לספירה) ניכרה השפעתם של רבי יוחנן בר נפחא, ריש לקיש, רבי אלעזר בן פדת ורבי שמואל בר נחמן.

בדור השלישי (עד 310 לספירה) בלטו רבי אמי, רבי אסי, רבי אבהו, רבי חייא בר אבא ורבי סימון. בדור הרביעי (עד 340 לספירה) היו רבי ירמיה, רבי יהודה נשיאה השני ורבי יונה. בדור החמישי (עד 380 לספירה) פעלו רבי תנחומא, רבי ברכיה ורבי יוסי ברבי בון, והדור השישי כלל את רבי חייא בר אדא ורבי שמואל בי ר' יוסי ברבי בון.

התלמוד הירושלמי

תורתם של אמוראי ארץ ישראל נכללה בעיקר בתלמוד הירושלמי ובמדרשי האגדה כמו בראשית רבה, ויקרא רבה ואיכה רבה. חיבורו של התלמוד הירושלמי מיוחס במקורות לרבי יוחנן, אחד מגדולי האמוראים בארץ ישראל. הירושלמי נחשב לשיקוף של התורה שנלמדה במרכזים הגלילי והקיסרי, בניגוד לתלמוד הבבלי שנערך על ידי רב אשי ורבינא.

לעומת התלמוד הבבלי שנערך באופן מסודר, המחקר המודרני סבור שהתלמוד הירושלמי מעולם לא עבר עריכה סופית והוא משקף את לימודיהם של האמוראים בארץ ישראל בדרך ספונטנית יותר. לשונו משקפת את הארמית הסורסית ואת השפעת היוונית והלטינית שאפיינה את האזור.

יחסי אמוראי ארץ ישראל ואמוראי בבל

למרות המרכזים השונים, אמוראי ארץ ישראל ואמוראי בבל שמרו על קשר ביניהם והיו משתפים פעולה בדיונים הלכתיים. הם היו שולחים שליחים ביניהם כדי להתייעץ והיו מסייעים זה לזה. עם זאת, ניכרו הבדלים משמעותיים בין שני המרכזים.

בבל הייתה נתונה תחת שלטון הסאסאנים, שהיו יחסית סובלניים כלפי היהודים, ולכן הלימודים בישיבות הבבליות התקיימו בצורה פתוחה ופומבית יותר. לעומת זאת, ארץ ישראל הייתה תחת שלטון הביזנטים, שרדפו את היהודים, מה שהקשה על קיום הלימודים בחופשיות.

קיימים הבדלים גם בדרכי הלימוד - בבבל נהגו יותר לפלפל בסוגיות מורכבות, ואילו בארץ ישראל עסקו יותר בלימוד ישיר להכרעה הלכתית. חלק מהחוקרים סבורים גם שבבבל שררו יותר יריבויות היררכיות, בעוד שבארץ ישראל נהגו ללבן סוגיות באופן משותף.

השפעה והישגים

למרות האתגרים של התקופה, אמוראי ארץ ישראל השאירו חותם עמוק על המשך התפתחות היהדות. תורתם המשיכה את מסורת התנאים והשפיעה רבות על ההלכה והמחשבה היהודית בדורות שלאחר מכן. הם הניחו את התשתית למסורת התלמודית, והתלמוד הירושלמי שלהם הפך לאחד מעמודי התווך של הלמדנות היהודית.

אמוראי ארץ ישראל עסקו בכל תחומי התורה, מהלכה ועד אגדה, ותורתם הקיפה נושאים רבים הקשורים לחיי היום-יום בארץ. הם המשיכו ופיתחו את המסורת התורנית, חידדו את הדיון ההלכתי והוסיפו שכבות חדשות של פרשנות והוראה. בכך הניחו את היסודות להמשך הפריחה התורנית בדורות הבאים.
בהצלחה ! מודעות

פתרון 2 אותיות: 
פתרון 3 אותיות: 
פתרון 4 אותיות: 
פתרון 5 אותיות:
פתרון 6 אותיות:  
פתרון 7 אותיות: 
פתרון 8 אותיות ומעלה:
פתרון של שתי מילים ומעלה: רבי אבדימי דמן חיפה, רבי אבהו, רבי אושעיא, רבי אחא בר חנינא, רבי אלעזר בן פדת, רבי אסי, רבי אפס, רבי ברכיה, רבי זירא, רבי חנניה, רבי יהושע דסכנין, רבי יהודה נשיאה, רבי יהושע בן לוי, רבי יוחנן בר נפחא, רבי יונה, רבי יוסי ברבי בון, רבי ינאי, רבי יצחק עטושיא, רבי ירמיה, רבי מנא, רבי עקיבא (תנא ארצישראלי), רבי תנחומא, ריש לקיש 
ביטויים דומים: אמורא ארצישראלי מילון, אמורא ארצישראלי פירוש, אמורא ארצישראלי מילה נרדפת, אמורא ארצישראלי 7 אותיות, אמורא ארצישראלי תשחץ
מחפשים תשובות נוספות השתמשו בתיבת החיפוש בראש הדף.
עזרנו לכם למצוא את הפתרון ? תפרגנו לנו בלייק! 
יש לכם פתרון אחר להציע? כתבו לנו בתיבת התגובות!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

יש לכם פתרון אחר להציע ? רשמו אותו כאן. תודה!

מורדו סודוקו להדפסה. בשלוש רמות: קל, בינוני וקשה. לחצו על הבאנר למעבר לסודוקו